Fiska gädda

Tips & information om hur du fiskar gädda på bästa sätt

Fiske Fiskarter Fiska gädda

Vad är en gädda?

En gädda (Esox Lucius) är en rovfisk som är Sveriges mest populära sportfisk. Den finns i hela landet och är känd för att vara en av de mest aggresiva fiskarterna i norden. Med en långsträckt, spolformad kropp och ett mycket stort gap så går gäddan knappast att förväxla med en annan art med tanke på dess unika utséende.

Fiska gädda

Var finns gäddan?

Gäddan är den absolut främsta rovfisken i Sverige. Den finns allmänt i sjöar och vattendrag över hela landet med undantag för vissa delar av fjällregionen. Även fast abborren är en sötvattensart så kan du hitta den längst hela Östersjön och Bottniska viken.

I Sverige råder det sällan fiskerestriktioner mot abborrarna, dels för att det inte finns något hot mot dem, men också på grund av mängden abborre vi har. Det har dock noterats att man sett aningen minskad mängd abborre i Östersjön.

På våren när temperaturen uppnår ca. 7-8 grader så blir abborren extremt lekfull. Detta sker oftast nära stranden och på grunt vatten.

De är bland de fiskarter som tål de tuffaste förhållanden. Bl.a. den art som tål försurning bäst.

Ålder & storlek

Oftast blir gäddan upp mot 120 cm lång. Honorna är de som blir stora, i vissa fall kan kan de t.om. väga över 20 kg och ha en längd på över 150 cm.

Under normala förutsättningar växer gäddan fort. Hanen blir könsmogen vid 2-3 års ålder och honan vid 2-5 års ålder.

Vanligtvis blir de inte äldre än 15 år, men enstaka individer på 30 år har påträffats i England.

Bästa sättet att fiska gädda

Oavsett om du är nybörjare eller en rutinerad fiskare så är gäddfiske extremt roligt. Inget fiskepass är sig likt eftersom gäddan hela tiden ändrar sina preferenser. Det som fungerade i en sjö kanske inte alls fungerar i nästa. Därför är det viktigt att du varierar ditt fiske och istället letar efter gäddan. De största håller oftast till på 5 till 10 meters djup. Det är inte omöjligt att hitta normalstora gäddor på grunt vatten.

Vad vi vet är att gäddan tycker om att leva ensam och försvara sina födorevir. Gärna nära växtbestånd där det finns gott om beten. Försök därför att fiska nära t.ex. stranden, runt grynnor och vassar.

Precis som med de flesta fiskarterna så kan gäddan fiskas med allt från flugfiske till spinnfiske.
Ett tips om du spinnfiskar med drag är att alternera ditt fiske genom att göra ett par spinnstopp. Detta efterliknar vanligt fiskbeteende och bjuder in gäddan.

Fiskedrag till gädda - vilket bete ska man välja?

Som vanligt så finns det en hel uppsjö av olika drag och beten för olika ändamål. Generellt så kan vi säga att talesättet "stort bete fångar stor fisk" tillämpas även på gäddfisket.

De vanligaste dragen för att fiska gädda är bl.a.:

 • Wobblare
 • mete med död och levande fisk
 • skeddrag
 • Jiggar
 • Spinnare
 • Jerkbait
 • Crankbaits

Som i många andra fall så är det bästa "all-round" betet för gäddfisket spinnaren. Den är lättkastad, ger starka vibrationer i vattnet och är väldigt lätt att kroka gäddan med. En spinnare på 10gr brukar funka perfekt i de flesta förhållanden.

Även jiggar har en tendens att vara mycket effektiva på gäddor.

Och som vi nämner i vår guide till spinnfiske är det bäst att bemästra ett par enstaka beten i stället för att bemästra dem alla. Detta besparar dig packning, pengar och förvirring i längden.

Fiskedrag

Tips & råd

 • Har du inte kastat med fiskeutrustning är det bra att börja med en tyngd utan krok för att få den rätta tekniken. Annars finns det risk att betet fastnar och du blir tvungen att klippa linan.
 • Begränsa antalet beten och lär dig hur ett fåtal av dem fungerar. Det kan exempelvis vara spinnare, jiggar och skeddrag du testar. Det är bättre att vara riktigt bra med ett fåtal beten än att vara medelbra med många...
 • Ståltafs eller fluorocarbontafs är ett måste om du ska fiska gädda, annars finns risken att den biter den av linan och du tappar både fångsten och betet.
 • När det väl nappar så måste du ta mothugg, det innebär att man rycker till snabbt med spöt för att kroken skall fasta i fiskens mun.
 • En metod för effektivt fiske är att metodiskt kasta av varje fiskeställe. Prova att fiska både djupt, ytligt och veva in i olika hastigheter. Fisket kan även vara bra vid olika tid på dygnet och olika väder. Som exempel har vi abborre och gös som tycker om varmt väder och högtryck och gäddan som nappar bra i blåst, regn och rusk. Prova att fiska tidigt på morgonen eller på kvällen eftersom fisken ofta är aktiv när ljuset ändras.

FAQ

Vanligt förekommande frågor om att fiska gädda.

Har du fler frågor? Tveka inte att höra av dig till oss