Friluftsliv.guide

Jakt på rödräv

Allt du behöver veta om jakt på räv – tekniker, skyddsjakt och jakttider

Introduktion

Rödrävjakt är en populär jaktform i Sverige och många andra länder. Den lockar jägare med sin spänning, utmaning och möjlighet att bidra till att balansera ekosystemet. I den här artikeln kommer vi att utforska allt du behöver veta om att jaga räv, inklusive jakttid räv, skyddsjakt räv och olika jakttekniker. Så, om du är intresserad av att jaga räv, läs vidare för att bli en expert på rävjakt.

Jakttid på Räv

Jakttiden för räv varierar beroende på var du befinner dig, men generellt sett är hösten och vintern de bästa tiderna för rävjakt. I Sverige är jakttiden för räv mellan den 1 augusti och den 31 mars. Under denna period är rävar mer aktiva och deras päls är i bästa skick, vilket gör dem till attraktiva mål för jägare.

 • Sydligaste Sverige: 1 augusti – 28(29) februari
  Län: Blekinge, Skåne, Halland.
 • Mellersta Sverige: 1 augusti – 31 mars
  Län: Värmland, Örebro, Gävleborg, Dalarna förutom Älvdalens kommun.
 • Norra Sverige: 1 augusti – 15 april
  Län: Västernorrland, Jämtland, Väster- och Norrbotten, Älvdalens kommun.
 • Södra Sverige: 1 augusti – 15 mars
  Län: Övriga delar av Sverige

Rödräv sittandes på sten

Jaktteknik räv

Vilka metoder används för att jaga räv? Det finns flera olika metoder som kan användas för att jaga räv, och vilken metod du väljer beror på dina personliga preferenser och din erfarenhet som jägare. Här är några av de mest populära jaktteknikerna för räv:

 1. Lockjakt: Denna jaktmetod innebär att du använder lockpipor eller inspelade ljud för att imitera rävens byte, vilket får räven att närma sig jägaren. Det kräver tålamod och kunskap om rävens beteende och viltets läten.
 2. Drevjakt: Vid denna jaktform används hundar för att spåra och jaga räven, medan jägaren väntar på pass. När räven driver förbi jägaren, ges möjlighet att fälla räven med ett skott. Det är viktigt att ha vältränade hundar och samarbete mellan jägare och hundar för att denna teknik ska vara framgångsrik.
 3. Smygjakt: Smygjakt innebär att jägaren försiktigt och tyst närmar sig rävens viloplats eller födokälla, i hopp om att fälla räven med ett skott på nära håll. Detta kräver stor försiktighet och expertis för att undvika att avslöja sin närvaro för räven.
 4. Fällor: Det finns olika typer av fällor som kan användas för att fälla räv, till exempel snaror eller burfällor. Det är dock viktigt att notera att användningen av fällor för att jaga räv är reglerad och kräver särskilda tillstånd.

Skyddsjakt på räv

Skyddsjakt räv är en särskild form av jakt som är tillåten för att skydda djur, fåglar och fisk från rävens rovdjursbeteende. Skyddsjakten får genomföras året om, men endast om det finns särskilda skäl och efter att tillstånd beviljats av länsstyrelsen. Exempel på situationer där skyddsjakt räv kan beviljas inkluderar om rävar orsakar skador på lantbruksmarker, boskap eller viltbestånd.

§2. Beträffande skyddsjakt (på enskilds initiativ)

Vildsvin, räv, mårdhund, grävling, mård, iller, mink, hermelin, vessla, ekorre, vildkanin, mullvad, sorkar (även bisam), lämlar, råttor, skogsmöss, husmus, kråka, råka, kaja, skata, tamduva (stadsduva), björktrast (snöskata), gråsparv och pilfink som kommer in på gård eller i en trädgård och där kan orsaka skada eller annan olägenhet får jagas den 1 juli-den 30 juni.

Jakträttshavare får under samma tid bedriva jakt efter sådana djur samt korp, havstrut, gråtrut, fiskmås och skrattmås:

 1. i en anläggning för att där förhindra skada eller annan olägenhet.
 2. på mark med jordbruksgrödor eller som används till rkesmässig trädgårdsodling om djuren där orsakar skada på grödor och odling.
 3. om jakten sker på särskilt uppdrag av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

§8. Beträffande skyddsjakt (på enskilds initiativ)

Grävling som förekommer i vilthägn samt rödräv och grävling som förekommer tillfälligt på ö, holme eller skär, får jagas om det behövs med hänsyn till viltvården den 1 juli-30 juni.

§9. Beträffande skyddsjakt (på enskilds initiativ)

Rödräv och korp får jagas, om det behövs för att skydda ungar av tamdjur inom område för uppfödning av tamdjur och i renskötselområdets kalvningsland den 1 juli-30 juni.

§10. Beträffande skyddsjakt (på enskilds initiativ)

Årsunge av rödräv får jagas om det behövs för att tillgodose viltvården den 1 juli–30 juni.

Beträffande skyddsjakt (på enskilds initiativ)

Rödräv, grävling, hermelin, vessla, iller, mård, och korp får jagas inom område för viltuppfödning, hönsgård eller liknande anläggning samt inom ett avstånd av 200 meter från sådana anläggningar, om det behövs för att förhindra skada inom anläggningarna den 1 juli-30 juni.

Slutsats

Att jaga räv är en spännande och utmanande jaktform som kräver kunskap om rävens beteende och olika jakttekniker. Med rätt utrustning och träning kan du bli en framgångsrik rävjägare och bidra till att balansera ekosystemet. Kom ihåg att all jakt ska ske på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med gällande lagar och regler. Lycka till med din rävjakt!

Innehåll

Tips inför jakt på Rödräv:

 1. Lär dig om rävens beteende: Innan du ger dig ut på jakt är det viktigt att lära dig så mycket som möjligt om rävens beteende. Detta kan inkludera att lära dig om deras födopreferenser, vanliga rörelsemönster och viloplats. Ju mer du vet om rävens beteende, desto större chans har du att hitta dem under jakten.
 2. Använd rätt utrustning: För att vara framgångsrik i rävjakt behöver du rätt utrustning, inklusive vapen, ammunition, jaktkläder och skor. Det är också viktigt att ha rätt lockpipor eller inspelade ljud för lockjakt. Använd högkvalitativ utrustning som du har förtrogenhet med för att öka dina chanser att fälla en räv.
 3. Använd olika jakttekniker: Det finns flera olika jakttekniker som kan användas för att jaga räv, såsom lockjakt, drevjakt, smygjakt och fällor. För att öka dina chanser att fälla en räv kan det vara bra att experimentera med olika tekniker och hitta den som fungerar bäst för dig.
 4. Ha tålamod: Rävjakt kan vara en tidskrävande process, så det är viktigt att ha tålamod och vara beredd på att vänta en stund innan en räv dyker upp. Försök att vara så tyst och diskret som möjligt för att undvika att skrämma bort rävarna.
 5. Jaga ansvarsfullt: Det är viktigt att jaga ansvarsfullt och i enlighet med gällande lagar och regler. Se till att du har tillstånd för att jaga och att du tar hänsyn till andra människor och djur i området. Jaga aldrig under inflytande av alkohol eller andra droger.

Relaterade jaktguider till Rödräv:

Visa alla jakttider
Friluftsliv.guide
Friluftsliv.guide är en portal för alla som har ett stort intresse för utomhusaktiviteter. Vi samlar guider och tips om alla möjliga roliga, spännande eller avkopplande friluftsaktiviteter.
© 2023 Friluftsliv.guide. All rights reserved.
Om oss Kontakta oss Integritetspolicy