Friluftsliv.guide

Grävlingjakt: Så jagar du grävling

Jakttid, skyddsjakt och tips för att maximera din chans att lyckas

Introduktion

Grävlingar är en av de mest utmanande djuren att jaga på grund av deras skicklighet på att gömma sig och deras naturliga instinkt att undvika människor. Men för många jägare är grävlingar en eftertraktad jaktform på grund av spänningen och utmaningen som den erbjuder. I denna artikel kommer vi att diskutera allt du behöver veta om att jaga grävling, inklusive jakttid grävling, skyddsjakt grävling och olika jaktmetoder för att maximera din chans att lyckas.

Bästa jaktmetoden för grävling

Vilka metoder används för att jaga grävling? Det finns flera olika metoder som kan användas för att jaga grävling, och vilken metod du väljer beror på dina personliga preferenser och din erfarenhet som jägare. Här är några av de mest populära jaktteknikerna för grävling:

 1. Lockjakt: Lockjakt på grävling innebär att du använder en lockpipa eller inspelade ljud för att imitera en grävlings ljud och locka till dig grävlingen. Detta kräver tålamod och kunskap om grävlings beteende.
 2. Drevjakt: Vid denna jaktform används hundar för att spåra och driva grävlingen ut ur dess gömställe, medan jägaren väntar på pass. När grävlingen driver förbi, ges möjlighet att fälla den med ett skott. Det är viktigt att ha vältränade hundar och samarbete mellan jägare och hundar för att denna teknik ska vara framgångsrik.
 3. Smygjakt: Smygjakt på grävling innebär att jägaren försiktigt närmar sig grävlingens gömstäl, som kan vara en håla, under en sten eller ett trädrötter. Detta kräver stor försiktighet och expertis för att undvika att avslöja sin närvaro för grävlingen.
 4. Fällor: Fällor kan också användas för att fälla grävlingar, såsom snaror eller burfällor. Användning av fällor för att jaga grävlingar är dock reglerad och kräver särskilda tillstånd.

Grävling i skogen

Jakttid grävling

När är bästa tiden att jaga grävling? Jakttiden för grävling varierar beroende på var du befinner dig, men vanligtvis är hösten och vintern de bästa tiderna för jakt på grävling. I Sverige är jakttiden för grävling mellan den 1 augusti och den 15 januari. Under denna period är grävlingar mer aktiva och söker efter föda inför vintern, vilket gör dem till attraktiva mål för jägare.

Skyddsjakt grävling: Vad är det och när är det tillåtet?

Skyddsjakt på grävling är tillåtet året runt, men kräver ett tillstånd från länsstyrelsen och kan endast utföras om det finns särskilda skäl. Exempel på situationer där skyddsjakt på grävling kan beviljas inkluderar om grävlingar orsakar skador på lantbruksmarker eller boskap, eller om de utgör en fara för människor.

§2. Beträffande skyddsjakt (på enskilds initiativ)

Vildsvin, räv, mårdhund, grävling, mård, iller, mink, hermelin, vessla, ekorre, vildkanin, mullvad, sorkar (även bisam), lämlar, råttor, skogsmöss, husmus, kråka, råka, kaja, skata, tamduva (stadsduva), björktrast (snöskata), gråsparv och pilfink som kommer in på gård eller i en trädgård och där kan orsaka skada eller annan olägenhet får jagas den 1 juli-den 30 juni.

Jakträttshavare får under samma tid bedriva jakt efter sådana djur samt korp, havstrut, gråtrut, fiskmås och skrattmås:

 1. i en anläggning för att där förhindra skada eller annan olägenhet.
 2. på mark med jordbruksgrödor eller som används till rkesmässig trädgårdsodling om djuren där orsakar skada på grödor och odling.
 3. om jakten sker på särskilt uppdrag av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

§8. Beträffande skyddsjakt (på enskilds initiativ)

Grävling som förekommer i vilthägn samt rödräv och grävling som förekommer tillfälligt på ö, holme eller skär, får jagas om det behövs med hänsyn till viltvården den 1 juli-30 juni.

§11. Beträffande skyddsjakt (på enskilds initiativ)

Årsunge av grävling får jagas om det behövs för att tillgodose lantbruket eller viltvården 1 juni-31 juli.

§Beträffande skyddsjakt (på enskilds initiativ)

Rödräv, grävling, hermelin, vessla, iller, mård, och korp får jagas inom område för viltuppfödning, hönsgård eller liknande anläggning samt inom ett avstånd av 200 meter från sådana anläggningar, om det behövs för att förhindra skada inom anläggningarna den 1 juli-30 juni.

Sammanfattning

Att jaga grävlingar kan vara en utmanande men spännande upplevelse för en jägare. Genom att lära sig om grävlings beteende, använda rätt utrustning och jakttekniker, ha tålamod och vara försiktig och ansvarsfull kan du öka dina chanser att lyckas under jakten. Kom ihåg att jaga alltid på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med gällande lagar och regler.

Innehåll

Tips inför jakt på Grävling:

 1. Lär dig om grävlings beteende: Det är viktigt att lära sig så mycket som möjligt om grävlings beteende, inklusive deras födopreferenser, vanliga rörelsemönster och viloplats. Detta kan hjälpa dig att hitta dem under jakten.
 2. Använd rätt utrustning: Använd högkvalitativ utrustning, inklusive vapen, ammunition, jaktkläder och skor. Se till att du har tillräckligt med skydd för att undvika skador under jakten.
 3. Ha tålamod: Grävlingar kan vara svåra att hitta och få syn på. Ha tålamod och var beredd att vänta en stund innan en grävling dyker upp.
 4. Var försiktig: Grävlingar kan vara farliga om de känner sig hotade. Var försiktig när du närmar dig en grävling och undvik att skrämma den. Se till att du är säker på ditt mål innan du avfyrar ett skott.
 5. Jaga ansvarsfullt: Som med alla jaktformer är det viktigt att jaga ansvarsfullt och i enlighet med gällande lagar och regler. Se till att du har tillstånd att jaga och att du tar hänsyn till andra människor och djur i området.

Relaterade jaktguider till Grävling:

Visa alla jakttider
Friluftsliv.guide
Friluftsliv.guide är en portal för alla som har ett stort intresse för utomhusaktiviteter. Vi samlar guider och tips om alla möjliga roliga, spännande eller avkopplande friluftsaktiviteter.
© 2023 Friluftsliv.guide. All rights reserved.
Om oss Kontakta oss Integritetspolicy