Sportfiske & fritidsfiske

Fiske är en av Sveriges viktigaste fritidsaktiviteter och med rekordmånga som fiskar så är det extra viktigt att ha en portal där all information om fiske finns samlat. friluftsliv.guide tillhandahåller fisketips & guider på hur du ska och kan fiska i våra sjöar och hav.

Friluftsliv » Fiske

Fisketips, fiskeguider & fiskeområden

Rekordmånga fiskare

Enligt en SCB-undersökning  från 2019 så visar det på att vi närmar oss 2 miljoner sportfiskare & fritidsfiskare. Detta är en enorm utveckling mot föregående period.

10.6 miljarder

Under 2019 la de svenska sportfiskarna cirka 10.6 miljarder kronor på sitt fiskande.

Fiskevatten

Sportfiske i Sverige

Sportfiske är den typen av fiske som bedrivs för nöjes skull snarare än för egen vinning. Idag har fiske växt till en väldigt populär hobby i Sverige. Vi närmar oss 2 miljoner Svenskar som fiskar på sin fritid.

Enligt information från Statistiska centralbyrån (SCB) uppgick den sammanlagda fångsten till 7 900 ton, varav 4 700 ton fångades i våra sjöar och 2 900 ton utmed kusterna och i havet. Av detta var över 5 300 ton gädda och strax under 3000 ton abborre.

Spännande fritidssysselsättning

Fiske finns tillgängligt året om

Fiskevatten finns överallt i hela landet

Regler för att fiska

Fiske innefattas inte av allemansrätten vi har i Sverige, dock så kan den göra det enkelt för dig att ta dig till och vistas vid fiskevattnet.

För att skydda och stärka fiskbestånden finns det regler för fiske i havet och våra 5 största sjöar.

Minimimått

Vid fiske i allmänt vatten finns det reglerat vilka minimimått (minsta storlek på fisken för att behålla fångsten) som gäller för olika arter. Vilka minimimått som gäller hittar du via kartan i Svenska Fiskeregler.

Fridlysta fiskarter och förbjudna fiskemetoder

Det är förbjudet att fiska Mal, stör, flodpärrlmussla och sådana arter av fisk.

Fiske får heller inte bedrivas med gift, sprängämnen eller andra skadliga ämnen. Vapen är också förbjudet, t.ex. skjutvapen, elektrisk ström eller spjut.

Fiskekort och tillsånd - Vart får man fiska?

Rätten för att bedriva fiske i Svenska sjöar och vattendrag är enskilt ägt och tillhör fastighetsägaren. Därför behöver personen som vill fiska ett fiskekort. Fiskekort agerar som ett avtal mellan personen och den som äger fiskerätten.

Det finns vissa undantag där det inte finns någon enskild ägare till fiskerätten.
Här behövs inget fiskekort:

  • Vänern
  • Vättern
  • Mälaren
  • Hjälmaren
  • Storsjön
  • Havet
Fiskarter