Fiska utan fiskekort

Öring

Fiska utan fiskekort – är det okej? Adam I Sverige har vi dels enskild, men också allmän fiskerätt. Fiskerätten i majoriteten av Sveriges sjöar och älvar är individuellt ägda och tillhör mark-/fastighetsägaren. För att fiska krävs därför fisketillstånd, även kallat “fiskekort”. Ett fiskekort behöver inte vara ett fysiskt kort, det är ett personligt avtal mellan…

Läs mer