Fiska utan fiskekort - är det okej?

Fiska utan fiskekort

I Sverige har vi dels enskild, men också allmän fiskerätt. Fiskerätten i majoriteten av Sveriges sjöar och älvar är individuellt ägda och tillhör mark-/fastighetsägaren. För att fiska krävs därför fisketillstånd, även kallat "fiskekort". Ett fiskekort behöver inte vara ett fysiskt kort, det är ett personligt avtal mellan dig och ägaren av fiskerätterna som ger dig rätt att fiska under avtalad, ofta begränsad begränsad tid i ett visst vattenområde.

I allmänt vatten, vatten som staten äger (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön), får dock alla fiska för privat bruk som fritidsfiske eller sportfiske.

Tjuvfiske

Att fiska utan lov, även kallat "tjuvfiske" innebär olovligt fiske utan fiskerätt, dvs. utan fiskekort eller annat tillstånd från fiskerättsägaren. Det är en brottslig handling riktad mot fiskerättsägaren och kan ha allvarliga konsekvenser. Även fiske med otillåtna redskap och fångstmetoder kan räknas som olovligt fiske.

Tjuvfiske är tyvärr ett vanligt förekommande problem i vissa vattendrag. De vanligaste fiskarterna som drabbas för tjuvfiske är:

  • Hummer
  • Kräfta
  • Lax
  • Öring
  • Harr
  • Sik
  • Siklöja
  • Regnbåge
Öring

Frågor & svar